Melissa: Nieuw Samenwerkingsverband ter Bestrijding van Ransomware

6 maanden geleden gepubliceerd

Het Openbaar Ministerie (OM), de politie, het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), Cyberveilig Nederland en verschillende private partijen uit de cybersecuritysector hebben het convenant ‘Melissa’ ondertekend. Dit is een samenwerkingsverband dat tot doel heeft de strijd tegen ransomware aan te gaan. Het gezamenlijke doel is om Nederland een onaantrekkelijk doelwit te maken voor ransomwarecriminelen.

Wat is Ransomware?

Ransomware is gijzelsoftware waarmee cybercriminelen de gegevens van personen of organisaties versleutelen. Hierdoor worden deze gegevens onbereikbaar. Vaak wordt er ook gevoelige informatie gestolen. Pas na betaling van losgeld (‘ransom’) krijgen de slachtoffers weer toegang tot hun gegevens.

Eerste Resultaten van de Samenwerking

Het samenwerkingsverband houdt in dat de partijen op structurele basis informatie met elkaar uitwisselen en actuele ontwikkelingen frequenter delen en bespreken. De samenwerking, die in 2021 al begon, heeft al geleid tot succesvolle operaties zoals Deadbolt, Genesis Market en recentelijk operatie Qakbot. Ook zijn er op tactisch gebied resultaten behaald, zoals het maken en delen van statistieken over ransomwareaanvallen, gepubliceerde whitepapers en best practices.

Maatschappelijke Impact van Ransomwareaanvallen

Ransomwareaanvallen kunnen onze maatschappij ontwrichten. Bedrijven worden platgelegd, ziekenhuizen kunnen geen zorg meer verlenen en belangrijke persoonsgegevens worden gestolen van gemeenten of andere organisaties. Deze gestolen data kunnen worden verkocht of gebruikt voor andere vormen van (cyber)criminaliteit, zoals identiteitsdiefstal. Onze nationale veiligheid kan in gevaar komen als vitale systemen dreigen uit te vallen. Daardoor kunnen veel mensen en organisaties slachtoffer worden en is de maatschappelijke impact van ransomwareaanvallen enorm.

Kwetsbaarheid van Organisaties

Veel organisaties denken dat zij geen doelwit zijn voor ransomwareaanvallen, omdat hun data niet interessant zou zijn voor criminelen. Maar het tegendeel is waar: zonder goede digitale beveiliging is iedereen kwetsbaar.

Voorkomen Beter dan Genezen

Om te voorkomen dat ransomwarecriminelen succesvol toeslaan, is het noodzakelijk om systemen goed te beveiligen. Hiervoor helpt het om een goed anti-virusprogramma te installeren, een goed rampenherstelplan te hebben en software up-to-date te houden.

Uitbouwen van het Samenwerkingsverband

Het convenant is het startpunt om de operationele samenwerking tussen de publiek-private partijen op structurele basis verder uit te bouwen. Dit gebeurt vanuit één gezamenlijke visie: werken aan een digitaal veilig Nederland waarbij partijen oog hebben voor elkaars belangen. Alle partijen werken hard aan nieuwe producten, kennisdeling, meer gezamenlijke operaties en publicaties over ransomware/cybercrime ten behoeve van de weerbaarheid van Nederland.